THỜI KHÓA BIỂU SỐ 10

Thứ bảy - 01/04/2017 17:07
UBND HUYỆN THẠCH HÀ
Áp dụng từ 27 tháng 3 năm 2017
TRƯỜNG THCS MINH TIẾN THỜI KHểA BIỂU Số: 10


Thø Tiết 6A 6B 6C 7A 7B 8A 8B 8C 9A 9B
2 1 Sinh hoạt d­ới cờ
2 Toán - Anh NNgữ - Đình Văn - Quý Văn - Lý Lý-S Hà Thể - Kỷ Văn - Thỏa Toán - Quân Toán- Duân Văn - Huyền
3 Thể- Hà Văn - Quý Sinh- Hiền Văn - Lý Thể - Kỷ Toán - Quân Văn - Thỏa Địa - Hằng Văn - Huyền Toán- Duân
4 Sinh - Hiền Thể- Hà Toán- S Hà Toán-Toàn NNgữ - Đình Văn - Thu Nhạc- Lan NNgữ - B Huyền Địa - Hằng MT - Quỳnh
5 Nhạc- Lan Sinh - Hiền NNgữ - Đình Địa- Hằng Toán-Toàn TCV- Thu Toán- Quân TCV- Thỏa MT - Quỳnh NNgữ - B Huyền
3 1 Văn - Lộc Toán- Hải Thể- Hà Toán - Toàn Cngh- Th­ơng Toán - Quân Thể - Kỷ Lý- Vĩnh TCV- Huyền Sinh- Hiền
2 GD - Lộc NNgữ - Đình Lý _Hải Cng- Th­ơng Toán - Toàn Thể- Kỷ NNgữ - B Huyền GD - Thỏa Sinh- Hiền Văn- Huyền
3 Địa - Hằng Lý Hải Toán- S Hà Thể - Kỷ MT - Quỳnh GD- Thỏa Sinh-Trung Toán - Quân NNgữ - B Huyền Văn- Huyền
4 Cngh- Lan CNghệ - Quỳnh GD- Lộc NNgữ - Đình Địa- Hằng NNgữ - B Huyền GD- Thỏa Sinh-Trung Sử- Thu Lý-S Hà
5 Lý- Hải Nhạc - Lan Cng - Quỳnh Sinh- Đồng GD- Lộc Sinh - Trung Địa- Hằng NNgữ - B Huyền Lý-S Hà Sử - Thu
4 1 Toán- Anh Thể - Hà Nhạc - Lan Sử- Quý NNgữ - Đình Hóa- Hiền Văn - Thỏa Thể- Kỷ Văn- Huyền Hóa- Trung
2 Sinh - Hiền Toán- Hải: Nhạc - Lan NNgữ - Đình Văn- Lý Thể- Kỷ Địa - Hằng Toán - Quân Văn- Thỏa Văn- Huyền Toán - Duân
3 Văn- Lộc Sinh- Hiền Toán- S Hà TCT- Hải Sử- Quý Văn - Thu Địa- Hằng Nhạc- Lan Hóa- Trung NNgữ - B Huyền
4 NNgữ - B Huyền Văn - Quý Sinh- Hiền GD- Lộc Văn- Lý Văn - Thu TCT- S Hà Toán - Quân TCT- Duân Địa- Hằng
5 Hoạt động ngoài giờ lên lớp
5 1 Thể - Hà TCV- Lộc TCT- Hải Văn- Lý Toán - Toàn TCT- S Hà Thể - Kỷ NNgữ - B Huyền CNghệ- Th­ơng Sinh - Hiền
2 TCV- Lộc NNgữ - Đình Địa- Hằng Toán- Toàn Văn - Lý NNgữ - B Huyền CNghệ- Th­ơng TCT- S Hà Sinh - Hiền Thể - Kỷ
3 TCT - Hải CNghệ - Quỳnh Văn - Quý Lý-S Hà Sinh- Trung CNghệ- Th­ơng Hóa- Hiền Địa - Hằng Thể - Kỷ GD- Lý
4 NNgữ - B Huyền Toán- Hải TCV- Lộc Sử- Quý NNgữ - Đình Địa - Hằng MT - Quỳnh Thể - Kỷ Toán - Duân Hóa- Trung
5 NNgữ - Đình Sử- Quý MT - Quỳnh NNgữ - B Huyền Hóa- Hiền Hóa- Trung TCT-Duõn
6 1 Văn- Lộc MT - Quỳnh Văn- Quý Toán - Toàn Nhạc- Lan Sử- Thu TCV - Thỏa Toán - Quân Thể- Kỷ CNghệ- Th­ơng
2 Văn - Lộc Toán- Hải Văn- Quý Cngh- Th­ơng Toán - Toàn Nhạc- Lan Toán - Quân Văn - Thỏa NNgữ - B Huyền Thể - Kỷ
3 NNgữ - B Huyền GD- Lộc MT - Quỳnh Thể - Kỷ TCV- Lý Toán- Quân Sử- Thu Văn - Thỏa Văn - Huyền Toán - Duân
4 Cng- Lan TCT- Hải Cngh- Quỳnh TCV- Lý Cngh-Th­ơng NNgữ - B Huyền Sinh- Trung Sử - Thu Toán - Duân Văn - Huyền
5 Sinh- Đồng TCT- Hải Sinh - Trung NNgữ - B Huyền Cngh-Th­ơng GD- Lý TCV - Huyền
7 1 Toán- Anh Sử- Lộc Thể- Hà Địa - Hằng Sinh- Trung Lý - Vĩnh Văn - Thỏa MT - Quỳnh Sử - Thu Toán- Duân
2 Sử- Lộc Địa - Hằng Toán - SHà MT - Quỳnh Văn - Lý Hóa- Hiền Lý - Vĩnh Văn - Thỏa Toán- Duân Sử- Thu
3 MT - Quỳnh Văn - Quý Sử- Lộc NNgữ - Đình Văn- Lý Toán- Quân Hóa- Hiền Sinh- Trung Văn - Huyền Lý- S Hà
4 Toán - Anh Văn - Quý NNgữ - Đình Nhạc- Lan Địa - Hằng Văn- Thu Toán - Quân Hóa- Hiền Lý- S Hà Văn - Huyền
5 SHL - Anh SHL - Quý SHL - S Hà SHL - Đình SHL - Lý SHL - Thu SHL - Lan SHL - Quân SHL - Duân SHL - Huyền


L­u ý: Hoạt động H­ớng nghiệp khối 9 tổ chức vào chiều thứ 4, tuần 3 trong tháng.

Nguồn tin: thcsminhtien.thachha.edu.vn

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây